Terms and Conditions – ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSZF –, az AgenaJobs.com oldalon álláshirdetést vagy szakmai (vállalkozói) hirdetést feladó felhasználók számára, a hirdetéskihelyezés üzleti szabályairól.

 1. Az ÁSZF tárgya

Az AgenaJobs.com oldalon szerződő hirdetőkkel kötött hirdetési és adminisztrálási szerződés szabályozása.

Szerződő fél az AgenaJobs.com részéről (továbbiakban: Szolgáltató):

Cégnév: Agena System Kft.

Székhely: 8360 Keszthely, Nagy Imre utca 12/B
Adószám: 32061592-1-20
Cégjegyzékszám: 20-09-078375
Vezetve a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Elektronikus kapcsolattartás: contact@ritartacademy.com

Érintette köre: azon felhasználók, akik hirdetéseket kívánnak megjelentetni az AgenaJobs.com oldalon, és ennek keretében elfogadják a jelen ÁSZF-et. (Továbbiakban: Hirdető)

 1. Az ÁSZF által szabályozott területek
 2. Az AgenaJobs.com oldalon a felhasználók hirdetéseket tehetnek közzé, melyekért a Szolgáltató térítési díjat számol fel.
 3. A hirdetésfeltöltés önkéntes.
 4. A hirdetés tartalmáért a Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik.
 5. A Hirdető térítési díjat fizet a hirdetés feltöltésekor, mely összeget az AgenaJobs.com rendszere számol ki a Hirdető által megadott paraméterek alapján.
 6. A hirdetés nem jelenik meg a díj rendezéséig.
 7. A díj rendezése után bizonyos esetekben adminisztrátor hagyja jóvá a hirdetés megjelenését.
 8. Ha a hirdetés ütközik az AgenaJobs.com irányelveivel – lásd: AgenaJobs.com hirdetési irányelvek –, a hirdetés egyáltalán nem fog megjelenni, a térítési díjat pedig 8 napon belül visszafizetjük.
 9. Az esetlegesen már megjelent, de valamilyen okból aggályosnak tekinthető hirdetéseket egy adminisztrátor visszavonja a megjelenés alól, és erről értesíti a hirdetőt. A hirdetőnek lehetősége van módosítani a hirdetést úgy, hogy az megfeleljen jelen ÁSZF-nek.
 10. A hirdetés térítési díját jelenleg Paypal-on keresztül és bankkártyával (Paylike) lehet kiegyenlíteni.
 11. A hirdetés alapesetben 30 napig jelenik meg, bizonyos csomagoknál ez az időtartam több is lehet.
 12. A Hirdetőnek bármikor joga van törölni a hirdetést, a 30 nap lejárta előtt is. Ez esetben a hirdetési összeg nem jár vissza.
 13. A lejáró hirdetésekről a rendszer 5 nappal a lejárat előtt emailt küld a Hirdető számára, akinek lehetősége van meghosszabbítani a hirdetést. A hosszabbítás is díjköteles, melyet szintén újra a rendszer számol a Hirdető által megadott paraméterek és a választott hirdetési csomagok alapján.
 14. Különböző kiemelési lehetőségeket biztosítunk a Hirdetőknek a különböző hirdetési csomagok révén, melyeket a rendszer pontosan megjelöl még a hirdetés feladása előtt.
 15. A hirdetés feladása mindenképp a Hirdető jóváhagyásával és az ÁSZF elfogadásával történik. Jóváhagyás és ÁSZF elfogadás nélkül nem jön létre a szerződés.
 16. A Hirdetőnek lehetősége van módosítania a hirdetését. Ez esetben lehetséges, hogy adminisztrátori jóváhagyásra kerül a hirdetés, tehát átmenetileg nem jelenik meg publikusan. Ha a módosítás során hosszabbítás is történik, akkor az újabb díjtétel kifizetése után fogja az adminisztrátor jóváhagyni a hirdetést.
 17. A Hirdető egyidejűleg több hirdetést is megjeleníthet, természetesen mindegyikre külön ezen ÁSZF az érvényes.
 18. A Hirdetők kezelhetik saját publikus profiloldalukat, mely további költséget nem igényel részükről.
 19. A Hirdető a hirdetését felhasználói fiók regisztrálása után helyezheti ki, mely procedúrát az Adatvédelmi szabályzat szabályozza.
 20. A lejárt, meg nem újított hirdetések vagy nyilvánosak maradnak „Lejárt” megjelöléssel, vagy törlésre, vagy archiválásra kerülnek.
 21. A hirdetési összeg(ek)ről havonta egy alkalommal számlát állítunk ki, melyet emailben továbbítunk a Hirdetőnek.
 22. A hirdetés feladásával Hirdető egyúttal ezen ÁSZF-nek megfelelően nyilatkozik arról, hogy az általa feltöltött képek, tartalmak és videók felhasználási jogát birtokolja, vagy megbízottja ezen jog birtokosának.
 23. A hirdetés feladásával a Hirdető egyúttal arról is nyilatkozik, hogy joga van az adott vállalkozás termékét, szolgáltatását hirdetni, vagy jogosult a munkaerő toborzásban részt venni.
 24. Vis majorból eredő szerver kimaradásokért, hirdetések átmeneti nem működéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Természetesen az átmeneti kimaradásokat haladéktalanul igyekszünk orvosolni.
 25. Nyereményjátékot, vagy ahhoz kapcsolódó eseményt, szolgáltatást, terméket tartalmazó hirdetés esetén a Hirdető felelősségi körébe tartozik a nyereményjátékokra vonatkozó törvényi megfelelőség. A Hirdető által hirdetett nyereményjátékok szabályosságáért, bonyolításáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.
 26. Az AgenaJobs.com oldalon tilos hirdetni: dohánytermékeket, lőfegyvereket és tartozékaikat, hatóságilag tiltott termékeket, és különleges szabályozás alá tartozó szolgáltatásokat (pl. hitelnyújtás).
 27. A reklámtörvény alapján kiemelten kezelt szolgáltatásokkal vagy ezekkel kapcsolatos állásokkal összefüggő hirdetések törvényi megfelelőségéért a Hirdető tartozik felelősséggel, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 28. Elállási jog: A Megrendelő kifejezetten és előzetesen beleegyezik abba, hogy a Szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a Szolgáltatást, tehát a hirdetés kihelyezését, haladéktalanul teljesítse, ezért a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26) Kormány rendelet 20. paragrafusa szerinti 14 napos felmondási jog nem illeti meg a magánszemély megrendelőket sem.
 29. Érvényes: 2022. augusztus 25-étől visszavonásig.

Vidi Rita

Hirdetési irányelveink>>